Description

Sarılar 373 Ada 09 parselde(Ramazan Işık Camii güneyi) yeni inşaatımıza kazma vurduk.

Details
Location:
Surface Area:
Year:
Value:
Categories: Bina, Devam Eden,